„Zdravá myseľ, zdravé telo“ je pozitívna príčinná súvislosť vzťahu mysle a tela a ich vzájomnej zdravej spolupráce. Niet zdravého tela bez zdravej mysle. To nie je uhoľ pohľadu, ale fakt. Ľudské mysle sú plné strachu a v určitom zmysle sú choré. Myseľ je nádherný nástroj keď nám slúži, ale nie keď nás ovláda. Ako povedal Osho: „Myseľ je dobrý sluha, ale zlý pán“. Bohužiaľ v tomto štádiu vývoja ľudstva práve množstvo duševných a civilizačných chorôb potvrdzuje, že nie sme slobodní, že nie sme pánmi, ale sme otrokmi našich myslí, ktoré nás väznia vo väzení strachu. Jediná cesta k zdraviu je uzdraviť našu myseľ. Myseľ je zdravá, keď sme v podvedomých programoch nahradili frekvencie strachu frekvenciami lásky. K tomu nám pomôže pochopenie širších súvislosti bytia a existencie. Vyššia úroveň vedomia vibrujúca na frekvencii lásky je naša nová realita, v ktorej vnímame našu existenciu, či samotný život vo všetkých svojich podobách a prejavoch ako zázrak.

Z tejto perspektívy vnímania života začneme ako zázrak vnímať aj našu myseľ a telo. Telo prestávame považovať za samozrejmosť a začíname si uvedomovať jeho nesmiernu inteligenciu, vďaka ktorej v každom okamihu, automaticky bez nášho pričinenia, prebieha nespočetné množstvo vzájomne súvisiacich procesov.

Sme „homo energeticus“ a ku všetkým procesom v tele potrebujeme dostatok energie. Zdravá myseľ je zdrojom energie. Tým, že neprojektuje strach, neuvádza telo do stresového režimu. Bunky pracujú v otvorenom rastovom režime v rámci ktorého sa vytvorí dostatok energie potrebnej k správnemu a zdravému fungovaniu tela. Zdravá myseľ naprogramovaná na lásku má dokonca moc prepisovať DNA, ktorá je tiež len energetickým kódom.

Telo nás učí láske. Naše telo je spoločenstvom buniek. Každá zdravá bunka je súčasťou celku a v láske mu slúži. Všetky navzájom spolupracujú, sú užitočné pre celok a tak napĺňajú svoje poslanie. Iba tak môže telo prosperovať. Rovnako je to s ľudstvom. Keď sa naprogramujeme na lásku, konáme v prospech celku, ktorého sme súčasťou. Sme užitoční pre celok a nikomu svojim konaním neubližujeme. Šťastie druhého je potom aj našim šťastím.

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…