Buďme znova deťmi! Divokými a slobodnými, ktoré sa ničoho neboja, žijú v prítomnosti, neriešia minulosť ani budúcnosť, sú plné lásky a neboja sa ju prejaviť. Jediným rozdielom medzi dieťaťom z detstva a dieťaťom v dospelosti by mala byť múdrosť, ktorou sme všetci obdarení, ale nemuseli sme ju ešte v sebe objaviť. Všetko má svoj čas a ten práve prichádza. Nie je dôvod žiť v strachu a žiť život druhých a pre druhých. SME TVORCOVIA SVOJEJ REALITY, tak začnime tento dar využívať. Tigernut planet ako planéta zdravia a lásky, ktorá bola prostredníctvom nás stvorená práve z dôvodu ukázať vám cestu k vašej múdrosti a uvedomeniu si samého seba, svojej výnimočnosti, aby ste vedome mohli aktivovať svoj potenciál a naplniť svoje poslanie v tomto pozemskom živote. Byť láskou, šíriť lásku a prežiť život v láske a zdraví.

Tá múdrosť nám hovorí, že sme energetické bytosti a že nie sme oddelení od celku, ale sme jeho súčasťou. Že všetko so všetkým súvisí a má vyšší zmysel, aj keď ho ešte teraz nevidíme. Ale cesta už existuje a všetko čo sa nám v živote deje je pre nás vždy len to najlepšie.
Tá múdrosť nám tiež hovorí, kto sme a ako si môžeme tvoriť svoju realitu. Nie sme obete svojich génov. Sme tvorcovia svojich životov a zdravia. Máme obrovskú moc meniť svoju realitu a žiť svoj život bez strachu, v láske a zdraví, v radosti a pokoji, v spolupráci a podpore, v úcte a vďačnosti, v hojnosti a prosperite.

Tá múdrosť v nás otvára pochopenie pre každého človeka a pre jeho konanie. Budeme vedieť, že KAŽDÝ KONÁ NAJLEPŠIE AKO VIE na danej úrovni vývoja svojho vedomia a preto nikto nemá právo súdiť seba a ani druhého.

Postupne budeme rozkrývať všetky zákonitosti nášho večného bytia a pozemskej existencie a zasievať do vašej mysle lásku, aby ste sami mohli objavovať a na sebe pocítiť AKÝ ÚŽASNÝ VIE BYŤ ŽIVOT BEZ STRACHU A EGOIZMU a že vy ste jediný kto svojim vnútorným nastavením tvorí svoju realitu. Nejdeme vás nič učiť, lebo nie sme o nič múdrejší ako vy. Ale každý má v pozemskom živote svoje poslanie a toto je to naše. Šíriť lásku. Zasievať lásku do mysle každého jednotlivca. Slúžiť ľuďom na prospech celku. Odovzdať vám s láskou naše poznanie, ktoré ak ho prijmete, pomôže vám žiť zdravý a naplnený život.

Dnes mnohým veciam ešte neveríte, lebo ich nevidíte, nemôžete sa ich dotknúť. My však už vieme. Ťažko sa nám to vysvetľuje, ako môžeme povedať, že vieme niečo, čo podľa vás neexistuje. Nedá sa to vysvetliť slovami, lebo ťažko je vyjadriť slovami niečo, čo sa slovami vyjadriť nedá. Jednoducho to vieme. Ale vieme aj to, že keď prejdete s nami Cestu, ktorú sme si prešli autenticky my sami, budete to vedieť rovnako ako to už dnes vieme my. A možno ešte oveľa viac...

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…