„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“ Mahátma Gándhí

Každý vie vždy všetko čo treba robiť pokiaľ ide o život niekoho iného. Ale v prvom rade sme tu sami za seba. My nesieme zodpovednosť za svoj život a nikto iný. Posudzovať druhého a pritom nevidieť celý film jeho života je veľmi plytké. Rovnako tak obviňovať druhého za svoj život a pritom si neuvedomovať, že každé rozhodnutie vo svojom živote robíme nakoniec vždy len my sami. Vždy je všetko len o nás samotných. My sme tvorcovia svojho života a všetko čo pre nás existuje, existuje len v našej mysli, v našej realite. Takže ak chceme skutočne niečo zmeniť, tak musíme a môžeme zmeniť jedine seba. Zmeniť svoju myseľ a jej naprogramovanie. Nad ničím ostatným v skutočnosti nemáme moc. Vonkajšie okolnosti nemáme moc zmeniť bez zmeny nášho vnútorného nastavenia, lebo tie sú vždy len zrkadlom našej vnútornej reality.

Nezmeníme svet tým, že sa zameriame na svet, ale môžeme zmeniť svet tým, že zmeníme seba. To čo chceme aby robili druhí, začnime robiť my sami. Bez ohľadu na to, či to druhí už robia, alebo nie. To je skutočná láska a nie podmienený obchod niečo za niečo. Sme energetické bytosti a každý jeden posun v našom vedomí a konaní smerom k láske je na prospech celého ľudstva. Keď to už človek vie, život má zrazu úplne iný rozmer. Pomáham druhým, konám v prospech všetkých a to len tým, že pomáham hlavne sebe. Nie je to úžasné?

Modlitba na každého ráno, ktorá nám pomôže znížiť hladinu stresu v tele:
Pane, daruj mi Pokoj, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť; Odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem, a Múdrosť, aby som dokázal rozoznať jedno od druhého.


Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu.
Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…