„Myseľ je dobrý sluha, ale zlý pán“ Osho

 

Slovami Adriana Monka by sme mohli povedať, že myseľ je pre človeka „dar, ale aj prekliatie“. Ak nám slúži a žijeme svoj život bez strachu je to obrovský dar, ale ak nás ovláda tým, že nás stále núti niečoho sa báť, je prekliatím. Život v strachu a život v láske bez strachu sú dve úplne rozdielne reality života.

Nepotrebujeme všetko vedieť ani všetkému rozumieť. Ale to čo vytvára našu realitu by sme poznať mali. Potom sa stávame pánom svojho života a jeho vedomým tvorcom. Ak sme len vo vleku mysle bez toho, aby sme si ju uvedomovali a používali ju správnym spôsobom, budeme stále len jej otrokom a žiadnu zmenu, ktorá by nás posunula v našom živote k zdraviu, šťastiu a naplneniu, nezažijeme. Stále nás budú ovládať naše podvedomé programy a naša vedomá časť mysle sa nikdy k slovu nedostane.

Sme presvedčení, že kľúčom ku zmene nášho života je myseľ a jej naprogramovanie. Nie je to však tak úplne jednoduché ako nás o tom mnohí presviedčajú. Hovoria nám, aby sme začali pozitívne myslieť a všetko sa zmení. Lenže ako môžeme začať pozitívne myslieť bez odstránenia všetkého, čo nás doteraz nútilo myslieť negatívne? Takže takto to nefunguje. Zmena myslenia je cesta, ktorá má ako všetko svoj začiatok. Ani dom nemôžete stavať bez základov a všetko čo má byť pevné a stále, musí mať určitú postupnosť. Všetko musí mať pevné základy, na ktorých môžeme stavať. Ak má byť výsledok trvalý, určité veci sa jednoducho nedajú preskočiť. Ani strechu domu nemôžeme zavesiť do vzduchu. Preto spolu s vami pôjdeme krok za krokom, myšlienku po myšlienke, tehlu po tehle, až kým postavíme celý dom. Nie dom duchovna, ale dom pochopenia všetkých súvislostí bytia a existencie potrebných ku skutočnej zmene nášho vedomia, ktorého výsledkom je vyššia kvalita nášho života.

Myseľ funguje rovnako ako počítač. Má svoje programy, na hard disku uložené spomienky, ale ma aj svoje vírusy, ktoré nám bránia žiť život aký by sme si priali. A týmito vírusmi sú v spomienkach kódované presvedčenia obsahujúce lži o nás samých, o druhých, o živote a rovnako tak negatívne emócie rezonujúce strachom, energiou strachu. Prostredníctvom nich myseľ ovláda nás aj náš život. Čím ich je viac, tým menej myseľ funguje správne.

Ak chceme, aby naša myseľ opäť fungovala správne, tak musíme z nej odstrániť vírusy. Deprogramovaním strachu a opätovným naprogramovaním na lásku. Lebo strach nie je nič iné ako myšlienka spojená s pocitom negatívneho očakávania vzhľadom na určitú situáciu v budúcnosti. A čo je to myšlienka, pocit, emócia? Energia. A dobrou správou je, že energia sa dá zmeniť. Energetické modely strachu vibrujúce na nízkej frekvencii sa dajú previbrovať na energetické modely lásky vibrujúce na vysokej frekvencii. Tejto zmene na vyššiu osobnú vibráciu na úrovni vedomia bude zodpovedať aj zmenená perspektíva vnímania seba, druhých a života. Samozrejme k lepšiemu. K takejto zmene je však potrebná, cez pochopenie širších súvislostí fungovania človeka ako energetickej bytosti, vnútorná práca s vlastným energetickým poľom, myšlienkami, pocitmi a emóciami.

Je veľa energetických nástrojov, ktoré sa dajú použiť na vnútornú prácu s mysľou. Na zmenu jej programov, presvedčení a emócii. Tí, čo sú už vo vývoji vedomia ďalej, mnohé už využívajú. Tí, pre ktorých je toto všetko nové, na začiatku postačí, ak na vedomej úrovni začnú praktizovať vedomé hlboké dýchanie pre vytvorenie vnútorného pokoja oslobodeného od myšlienok ako aj vedomé praktizovanie vďačnosti formou poďakovania za všetko čo máme. Je veľmi veľa pozitívnych vecí a situácií, ktoré v živote máme, zažili sme či vykonali, ale tak sa sústreďujeme len na to čo nám v živote chýba, alebo na to čo svojou mysľou posudzujeme ako negatívne, že si vôbec neuvedomujeme, akí sme bohatí. Všetko to pozitívne považujeme za samozrejmosť a celú svoju pozornosť venujeme tomu, čo nás len ničí. Bez našej pozornosti by nič neprežilo, pretože energia nasleduje pozornosť. Preto presmerujme našu pozornosť na všetko čo tvorí našu realitu šťastia a nie utrpenia. Buďme trpezliví, disciplinovaní, vzdajme sa očakávaní a nesústreďujme sa na výsledok. Robme to z presvedčenia, že robíme pre seba a pre druhých to najlepšie čo za daných okolností môžeme. To je láska.

Obrovskou výhodou týchto cvičení je okrem ich jednoduchosti a účinku aj to, že k nim nikoho nepotrebujeme a môžeme ich robiť kdekoľvek a kedykoľvek. Tento dar možnosti práce so svojim vedomím a telom už máme v sebe a jediný kto môže tieto cvičenia pre vás urobiť, ste vy sami. Je to len začiatok, ale postupne, krok za krokom objavíte v sebe obrovskú moc pracovať so svojimi myšlienkami a emóciami na rôznych úrovniach, z ktorej povstane zmena celej vašej osobnosti a z nej aj zmena vašej reality.

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…