Ako povedal Albert Einstein: „Všetko je energia a nič okrem energie neexistuje.“ Prečo je potrebné poznať sám seba? Lebo to má veľký dopad nielen na náš život, ale aj na život všetkých ostatných. Spoznaniu seba samého však predchádza ešte odpoveď na otázku, kto sme ako ľudia? Bez tohto pochopenia, nemôžeme pracovať s energetickými modelmi v našej mysli a vedome meniť tak našu životnú realitu. Až keď pochopíme, že nie sme len tým, čo vidíme alebo čo si o sebe myslíme, že sme, ale že sme nesmiernou inteligenciou vyžarujúcou a prijímajúcou energetické frekvencie, až  potom môžeme začať venovať pozornosť sami sebe a svojmu vnútornému naprogramovaniu.

Na to, kto sme ako ľudia, neexistuje jednoznačná odpoveď. Z pohľadu súčasného vedomia a platnej vedeckej paradigmy, sme viacdimenzionálnou bytosťou pozostávajúcou z duše, mysle a tela. Či je to ale skutočne tak, nevieme, aj keď logiku to má, pretože myseľ a telo samé o sebe by nemali význam a tak musí existovať niečo vyššie, čo ich oživuje a dáva ich existencii zmysel. Ale rovnako tak môžeme byť len súčasťou matrixu, avatarmi v hre či dokonca samotnými postavami v intuitívnej hre alebo kopírovať život niekoho iného... Tých možností je veľa a pravdou je, že zatiaľ o tejto skutočnosti a vyššom zmysle našej existencie toho veľa nevieme.

Čo však vieme je, že nech sme ktokoľvek, určité zákonitosti platia a fungujú a pokiaľ vieme s nimi pracovať môžeme ich využívať v prospech seba a aj v prospech druhých. Rovnako ako je to v počítačovej hre. Si len tak dobrý hráč, ako dobre vieš pracovať so všetkými možnosťami, ktoré hra ponúka. A to najmä s tými, ktoré sa pre nás javia ako skryté. Tie nakoniec rozhodnú či vyhráte alebo prehráte. Sú tam a umožňujú nám posunúť sa v upgrade postavy a jej schopností o niekoľko levelov vyššie. Musíme ich ale objaviť, pochopiť a začať ich využívať. Rovnako to funguje aj v živote. Tí čo už objavili fakt, že všetko je energiou, pochopili ako energia funguje a vedome ju začali využívať na zmenu svojich energetických foriem – myšlienok, presvedčení, pocitov a emócií, žijú nádherný život v láske plný spokojnosti, šťastia a zdravia. Pochopili, že nie sú obeťami, ale tvorcami svojej reality. Pochopenie, že všetko je energia a my ako ľudské bytosti sme energetické bytosti, ktoré vyžarujú a prijímajú energiu a na energetickej úrovni sme všetci prepojení akousi energetickou pavučinou, nám dáva obrovskú moc ale aj zodpovednosť voči druhým. Zodpovednosť za to, čo im odovzdávame. A to čo im odovzdávame je obsiahnuté v energetickom poli každého človeka, je to celý jeho vnútorný svet. Myšlienky, presvedčenia, pocity, emócie, ktoré vytvárajú nielen našu osobnú realitu, ale ovplyvňujú aj realitu ostatných ľudí s ktorými sme energeticky prepojení.

Celý náš vnútorný svet myšlienok, presvedčení, pocitov a emócií sa odráža v našom energetickom poli a najviac z našej energie profitujú alebo sú ňou postihnutí práve naši najbližší alebo ľudia s ktorými sa najčastejšie stretávame. A to z toho dôvodu, že sa nachádzajú v našej blízkosti, napájajú sa na nás a adaptujú sa na náš emočný stav. Podľa toho ako sa cítime sa začnú cítiť aj oni. Ak sme v strese a pod tlakom, máme vo svojom energetickom poli nízkovibračnú energiu strachu, ktorú príjmu za svoju aj oni a ich telo zareaguje na náš strach rovnako ako by bol ich vlastný. To znamená, že aj keď na základe ich situácie a vnútorného nastavenia nie je dôvod, aby boli v strese, adaptovaním sa na našu energiu strachu ich telo zareaguje stresovou odozvou. Rovnako to platí aj naopak. Ak vibrujeme na frekvencii lásky a niekto sa cíti v strese, naša energia má tú moc v danom okamihu previbrovať jeho nízku frekvenciu na vyššiu a pozdvihnúť tak jeho energetické pole a uviesť chemickú nerovnováhu v tele do rovnováhy. Aj toto je jeden z prejavov nekonečnej inteligencie. Teraz keď už vieme čo znamená naša prítomnosť pre druhých, môžeme sa vedome rozhodnúť čo bude od dnes našou prioritou. Starať sa o svoj vnútorný priestor, aby naša prítomnosť a energia bola pre každého liečivou a upokojujúcou alebo sa budeme zaujímať len o vonkajšie okolnosti, vplyvom ktorých sa neustále dostávame pod tlak. Budeme pre seba aj druhých oázou lásky radosti a pokoja s blahodárnymi účinkami pre telo a zdravie, alebo budeme všetkým ostatným, len nie prospešným. Už táto voľba hovorí o tom, či vibrujeme na frekvencii lásky alebo strachu a egoizmu.

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…