„Vnútorné vytvára vonkajšie. Nevidené je rodičom videného“.

Alexander Loyd autor knihy Liečebný kód a Najvyšší princíp na svete

Nemôžeme zmeniť svet tam vonku, ale môžeme zmeniť náš svet vo vnútri a tomu sa potom prispôsobí aj ten vonkajší. Nezmení sa, len my ho budeme vnímať z inej perspektívy, z inej úrovne vedomia. Jediné čo vieme ovplyvniť a od určitého bodu ho máme aj pod kontrolou je náš vnútorný svet myšlienok, pocitov, emócií, spomienok, presvedčení, programov. Ak chceme zistiť kto sme a prečo žijeme tak ako žijeme, musíme pochopiť, že celý život si vytvárame sami. Na všetko na čo potrebujeme poznať odpoveď, nájdeme vo svojom vnútri. Nikde inde ju nehľadajme, lebo ju nenájdeme. Na inom mieste ako v našom vnútri neexistuje.

Sme jedna rodina, jeden druh, pochádzame z rovnakého zdroja, máme spoločnú podstatu a jediné čo nás odlišuje, je naša myseľ, jej naprogramovanie, cez ktoré vnímame a vytvárame svoju realitu. Veci nevidíme také aké sú, vidíme ich také, akí sme my. To znamená, že neexistuje jedna realita pre všetkých. Existuje jedna skutočnosť, ktorá je absolútna a vždy rovnaká pre všetkých, ktorí ju v danom okamihu pozorujú, ale každý ju vnímame po svojom. Všetko čo vidíme, počujeme, cítime, posudzujeme je len našou realitou a existuje len v našej mysli. Preto je veľmi dôležité ako naša myseľ pracuje, či v náš prospech alebo neprospech.

To ako žijeme, ako vnímame, ako prežívame jednotlivé situácie závisí od nášho vnútorného naprogramovania. Tam je uložené všetko, čomu veríme a čomu nie, pretože všetko čo robíme, robíme preto, lebo tomu veríme. Ak sa chceme dozvedieť viac o tom kto sme a prečo myslíme, cítime a konáme tak ako myslíme, cítime a konáme musíme sa vrátiť do minulosti. Iba tam nájdeme odpoveď na otázku „Kto som?“ a aké je moje vnútorné naprogramovanie. Musíte sa ponoriť do svojho vnútra a vrátiť sa do minulosti. Ponor do minulosti neznamená, že budeme cestovať v čase. Čas a teda aj minulosť ako také neexistujú. Existuje len prítomnosť a vrátiť sa do minulosti znamená napojiť sa na naše uložené spomienky v prítomnosti. Spomienky obsahujú všetky situácie a pocity s nimi spojené a aj naše interpretácie týchto situácií. Je v nich uložená naša výchova, presvedčenia, ktorým druhí verili a nám ich odovzdali, naše sklamania, naše traumy, pocity nedostatku lásky, pozornosti, neprijatia, pocity opustenia ... Všetko čo sme za celý svoj život zažili a čomu veríme, že je reálne. Reálne je to však len pre nás a našu myseľ, pre nikoho iného to neexistuje. A reálne to možno bolo pre úroveň nášho myslenia a poznania v čase, keď sa spomienka uložila. Dnes z inej perspektívy vedomia a životných skúseností budeme vidieť všetko inak, len sa k týmto spomienkam, podvedomým programom a presvedčeniam musíme dostať. Väčšina z nich je uložená v podvedomí, čo znamená, že si ich nevieme vedome vybaviť a ani nevieme, že ich máme. Ale máme ich všetci, len si ich neuvedomujeme a neuvedomujeme si ani ich moc na náš život. Cieľom našej vnútornej práce je vyniesť ich na svetlo vedomia. A to môžeme urobiť len my. Je to náš život a kto ho pozná lepšie ako my sami?

Naše vonkajšie okolnosti, situácie, vzťahy nám síce zrkadlia náš vnútorný stav, ale až keď sa začneme venovať vnútornej práci a pochopíme súvislosť medzi vnútorným stavom a vonkajšími okolnosťami, začneme si uvedomovať aj svoje programy, emócie, perspektívu vnímania a všetko čo s tým súvisí. Aj to ako vznikli a ako môžeme s nimi z novej úrovne vedomia pracovať a meniť ich na životu prospešné. Potom, ak sa nám to ako žijeme svoj život nepáči, môžeme to čo chceme zmeniť. Dobrou správou je, že tento potenciál a schopnosti máme všetci len ho musíme aktivovať svojou vnútornou prácou. Len sťažovať sa na život nám nepomôže. Musíme konať, pretože príslovie „bez vetra sa ani lístok nepohne“ tu platí absolútne.

Je to obrovský dar, ktorý ako ľudstvo máme, že vieme pracovať so svojou mysľou a meniť tak svoju realitu. Máme obrovskú moc a zároveň je to jediná skutočná moc, ktorú máme nad svojim životom. Nie sme obete našich programov, ale sme ich tvorcovia. Tvorcovia našej reality a života. Skutočnosť bude stále rovnaká, ale zmenou svojej vnútornej reality zmeníme perspektívu vnímania vonkajšieho sveta a tým zmeníme aj svoju vonkajšiu realitu. Opakujúcim sa myslením, cítením a konaním upevníme aj svoju vnútornú realitu, ktorá sa stane našim novým naprogramovaním. Tento stav sa nazýva stavom bytia. Keď to pochopíme, pochopíme tiež aký môže byť život jednoduchý, krásny a úžasný a aký zázrak život vo svojej rozmanitosti je.

Veľa ľudí vo svojom nevedomí, t. j. nepochopení širších súvislostí života si myslí, že ak chce niečo zmeniť, musí zmeniť vonkajšie okolnosti. Prácu, vzťahy, partnera, miesto kde býva ... Ale neuvedomujú si, že svoj vnútorný stav si berú všade so sebou. Na krátku dobu v interakcii s novým prostredím a ľuďmi budeme mať pocit, že sa niečo zmenilo, ale o krátky čas sa naše podvedomé programy prihlásia o slovo. Budeme mať znova tie isté vzťahové problémy, práca nám nebude vyhovovať... Lebo naše naprogramovanie v zmysle zákona afinity – podobné sa priťahuje – si znova do života pritiahne ľudí a situácie, ktoré zodpovedajú nášmu naprogramovaniu. Takže takto zmena nefunguje. Vonkajšie okolnosti sú len zrkadlom nášho vnútorného nastavenia a ak chceme zmeniť svoj život, musíme zmeniť svoju vnútornú realitu. Nemusíme mať žiadny cieľ na vonkajšej materiálnej úrovni, pre ktorý by sme to robili. Robme to pre seba, lebo už vieme, že žijeme podľa programov a presvedčení, ktoré nie sú naše a my predsa chceme žiť svoj život a nie život niekoho iného.

Vonkajšie okolnosti ako je majetok, veľa peňazí, spoločenský alebo pracovný úspech a mnoho ďalších sú síce príjemné vonkajšie okolnosti, ktoré nás na chvíľu urobia slobodnejšími, ale bez potrebného naprogramovania nám dlhodobý pocit zdravia, šťastia a naplnenia neprinesú. Preto je dôležité dať si ako prioritu svoj vnútorný stav, ktorý po deprogramovaní zo strachu a jeho opätovnom naprogramovaní na lásku, vytvorí pre nás tie najlepšie vonkajšie okolnosti, ktoré si dnes naša myseľ nevie ešte ani predstaviť. Pretože prežiť život v láske, radosti a pokoji bez ohľadu na vonkajšie okolnosti je skutočný úspech a raj na zemi.

Ak nie sme spokojní so svojím životom, všetko čo potrebujeme ku zmene už máme. Ten dar máme v sebe, len musíme pochopiť na akých princípoch funguje. Keď sa vydáme na túto cestu sebapoznávania, všetky informácie, ktoré potrebujeme k svojmu vnútornému rastu si nás nájdu.

Takže ak chceme zmenu, musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, opustiť svoje pohodlie a začať dlhodobo a disciplinovane pracovať so svojimi myšlienkami a emóciami, pretože myseľ sa bude novému, nepoznanému vždy brániť a vonkajších lákadiel, ktoré pútajú našu pozornosť a odvádzajú nás od jedinej cesty, ktorá môže vytvoriť život aký si predstavujeme, je nekonečne veľa.

Po vnútornej práci a zmene vedomia s ňou súvisiacou, vonkajšie okolnosti, tak ako ich väčšina vníma dnes, už nebudú také dôležité. Nikdy ani neboli. Dôležitosť sme im dávali my sami v dôsledku nášho naprogramovania. Naša myseľ nás o tom presviedčala, že keď nebudeš mať tamto alebo nebudeš týmto, tak budeš v očiach druhých vlastne nikto. Teraz, keď ovládneme svoju vnútornú realitu a zmeníme perspektívu vnímania smerom k láske, už si budeme môcť vybrať čo je pre nás dôležité a čo nie. Stačí zmeniť myslenie a pochopiť, že nič si odtiaľto neodnesieme okrem pocitu užitočnosti pre druhých. Užívajme svetské radosti, sú tu pre nás. Len sa nenechajme mysľou oklamať, že sme niečo viac ako ostatní, keď máme viac peňazí, majetku... Nie sme a určite príde čas keď to každý pochopí. Ideálne je pochopiť to ešte skôr, ako príde náš čas odchodu.

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…