„Môj život je mojím odkazom“ Mahátmá Gándhí

„Poďme spolu zmeniť svet! Svet strachu na svet lásky.  Svet stresu na svet zdravia.“

Veľký človek Mahátmá Gándhí, čo hlásal, to aj žil. Bol verný myšlienke a bol ochotný za jej naplnenie obetovať aj život.

Nič z toho, čo dnes väčšina ľudí v našej materiálne založenej spoločnosti a dobe považuje za dôležité si so sebou neodnesieme. Keď sa naplní náš čas a vyčerpá sa naša životná energia, nebudú to majetky, domy, autá, firmy, partner, deti ani nič iné hmotné, ktoré si so sebou odnesieme. Bude to náš osobný rast nesmrteľnej Duše na úrovni vedomia. Následky skutkov, ktoré vykonáme. Ako hovorí Sonmi vo filme Atlas mrakov „...každou láskavosťou a každým zločinom sa rodí naša budúcnosť“. Čo všetko sme vykonali pre ostatných, ako sme boli prospešní celku? Zaoberať sa odpoveďou na túto otázku budeme môcť len vtedy, keď môžeme o sebe povedať: milujeme seba – to akí sme, že sme jedinečné a úžasné bytosti plné lásky; poznáme svoju hodnotu – že nie sme o nič viac ani menej ako druhí; pristupujeme k sebe s úctou – nedovolíme sami sebe ani nikomu inému, aby nás svojim správaním ponižoval, týral alebo trestal. Až keď vibrujeme na vysokých frekvenciách sebalásky, sebahodnoty a sebaúcty, až potom môžeme skutočne začať konať v láske, dať ostatným to, čo nám je už vlastné. Lebo konanie v láske, znamená konanie v prospech všetkých. V prospech seba, druhých a celku. Nezištne, bez podmienok, bez očakávaní. Už nežijeme v programe „niečo za niečo“. Robíme to preto, lebo to tak cítime, lebo nami prúdi láska. Dopracovať sa svojou vnútornou prácou ku skutočnej láske je dar, ktorý si nemôžeme nechať len pre seba. Preto najdôležitejším vývojovým posunom bolo, je a bude, aby sme sa naučili milovať samých seba. To je stav, keď už nami prúdi láska, už nevieme byť zlí ani nikomu ubližovať, práve naopak sme pripravení na ďalší posun vo vývoji a tým je vedome slúžiť a byť našim konaním užitoční a prospešní pre ostatných a pre celok.

Položili sme si niekedy otázku, čo po nás zostane? Aký odkaz tu svojim životom zanecháme? Možno si pár ľudí na nás spomenie, zapáli za nás sviečku a povie, že sme boli dobrí ľudia. Možno sme len mali priviesť na tento svet naše deti a pomôcť im vyrásť. Urobiť zopár dobrých skutkov. Áno, možno toto je našim poslaním a poslaním niekoho iného je zase prejaviť sa, ísť von so svojimi myšlienkami a vytvoriť niečo veľké čo bude slúžiť všetkým, čo presahuje realitu jednotlivca. To však neznamená, že nemôžeme byť súčasťou a podporovať niečo väčšie na kolektívnej úrovni. A to je príležitosť dať našim životom hlbší zmysel, pretože súčasťou niečoho väčšieho, čo prispeje k lepšej verzii človeka na úrovni kolektívneho vedomia môžeme byť všetci. A to, že sme sa narodili do tejto doby transformácie ľudského vedomia z oddelenosti a hierarchie k spolupráci a podpore, nie je náhoda, pretože náhody neexistujú. Všetko čo je a čo sa deje má svoj vyšší zmysel, aj keď ho ešte nevidíme. Ak teda chceme zistiť aký je dôvod našej existencie, musíme sa otvoriť životu, vystúpiť z komfortnej zóny a byť sami sebou. Prejaviť sa, nebáť sa tvoriť, prispieť k zmene, ktorá bude na prospech všetkým. Ľudom, planéte, životu.

A prečo by sme to mali urobiť? Otvorme svoje srdcia a mysle a pozrime sa na život, ktorý  ľudstvo žije z vyššej perspektívy. Žijeme v strachu. Žijeme v strese. Žijeme v negatívnych emóciách a pocitoch. Žijeme v nezdravých vzťahoch. Žijeme v chorobách. Žijeme v systéme, kde ľudskú myseľ ovláda egoizmus, chamtivosť a nadradenosť. Žijeme v dobe klamstva, manipulácie a obhajovania svojej pravdy. Žijeme v politickom systéme, ktorý nazývame slobodným a spravodlivým, ale so slobodou a spravodlivosťou nemá nič spoločné. Žijeme v dobe, v ktorej sa z médií stali zasievači strachu a negativity. Žijeme v dobe, keď nás technologický pokrok začína zotročovať. Žijeme v dobe, keď sa neodstraňujú príčiny utrpenia, ale len potláčajú jeho symptómy. Žijeme v dobe, keď tvrdíme, že chceme mier a pritom oveľa viacej zbrojíme. Žijeme v dobe, keď väčšina z nás nešíri skutočnú lásku, ale len strach a egoizmus. Žijeme v dobe, keď ľudská myseľ a jej inteligencia je využívaná v službách šialenstva. Žijeme v dobe, ktorá ničím neprispieva nášmu zdraviu, šťastiu a naplneniu. Ale aj toto všetko má svoj dôvod a je súčasťou vývoja ľudstva. Všetko musí dosiahnuť najskôr svoj vrchol, aby mohol začať bod rozpadu. A to je príležitosť na zmenu.

V dobe života Gándhího bol cestou k zmene nenásilný odpor. V dnešnej dobe je cestou k zmene zmena vedomia. Zmena myšlienok, presvedčení a perspektívy, z ktorej vnímame seba, druhých a život. A preto, poďme spolu zmeniť svet! Svet strachu na svet lásky. Svet stresu na svet zdravia. Nenásilne, len zmenou svojho vedomia.

Máme na výber. Je to naša slobodná voľba. Možno jediná skutočná. Tak ako povedal Viktor Frankl „poslednou z ľudských slobôd je zvoliť si svoj vnútorný postoj bez ohľadu na vonkajšie okolnosti“. Buď budeme ďalej žiť v tom čo už poznáme alebo vystúpime z komfortnej zóny, otvoríme sa bez strachu nepoznanému a začneme vedome tvoriť svoj život tak, aby keď raz z tohto života odídeme, sme mohli povedať slovami piesne Hany Hegerovej „žili sme správne“. A správne v tomto zmysle znamená v prospech všetkých. V prospech seba, druhých a celého ľudstva. Teraz to znie ako veľké myšlienky malých Slovákov, ale rovnako ako všetci sme súčasťou jedného celku. Jedného ľudstva, kde všetci sme len ľudské bytosti a je jedno, v ktorej časti planéty sa kto narodil. Myšlienka je energiou a môže sa šíriť odkiaľkoľvek kamkoľvek bez ohľadu na čas, priestor a vzdialenosť. Keď ju prijmeme za svoju my, zároveň ju na podvedomej úrovni prijmú všetci ostatní. Lebo všetci sme energetické bytosti prepojené tzv. energetickou pavučinou, ktoré energiu vysielajú ale aj prijímajú.

Všetko má svoj začiatok. A prečo nie práve my a tu? Druhí už šancu dostali a vyšliapali pre nás cestu. Nič sa nedeje náhodou, všetko je to súčasťou vývoja. Takže teraz je rad na nás. Ak by to tak nemalo byť, tak by sa to nedialo. Neexistovala by táto možnosť, táto realita. Ak tomu veríme, stane sa to. Podmienky sú na to vytvorené. V dobe globalizácie prepojenia prostredníctvom technológií ako aj prostredníctvom nás ako energetických bytostí sa môžeme voľne pohybovať v čase a priestore a formou myšlienok vibrujúcich energiou lásky zasievať semiačka lásky do myslí všetkých ľudských bytostí.

Pre mnohých to môže byť sci-fi. Ale aj na toto je odpoveď. Veď veľká väčšina myšlienok vo filmoch, ktoré sa označovali za sci-fi práve preto, že možnosti v nich komunikované ešte neboli ľudstvu k dispozícii, sú dnes viac ako reálne. Dokonca rozvinuté spôsobom, ktorý sme si pred pár desaťročiami nevedeli ani predstaviť. Kvantová fyzika tvrdí, že za určitých okolností je všetko možné. A ak to, o čom tu hovoríme, má vyšší zmysel, tak potrebné okolnosti budú vytvorené. Aké okolnosti to budú a či by ich niekto nazval „šťastné náhody“, to nevieme, iba vieme, že všetko potrebné k naplneniu  vízie je pripravené a keď tomu budeme veriť a venovať dostatočnú pozornosť a energiu, stane sa to. „Cesta už existuje a pod povrchom foriem je všetko prepojené. Len to „MY“ ľudia ešte nevidíme.“ Všetko je energia, rovnako tak myšlienka. Energia sa nestráca, len mení formu. Z neviditeľnej myšlienky, túžby a vízie vzájomnej spolupráce a podpory medzi ľuďmi, sa môže stať spoločenstvo lásky, ktoré bude materiálnym vyjadrením tejto myšlienky. Myšlienky skutočnej spolupráce a podpory. Že to nie je možné? Kto to hovorí? Všetko je možné. Rovnako tak, ako sa stalo z možného reálnym všetko čo predtým neexistovalo, ale dnes to už existuje.

Pre naplnenie vízie sa musíme spojiť a nie rozdeľovať. Sme súčasťou celku, sme jednotou so všetkou existenciou. Pretože všetko čo existuje je prejavom života. Ak chceme niečo zmeniť, musíme zmeniť svoje myslenie na takú úroveň vedomia, že nebude slúžiť len nám, ale všetkým. Zo zmeny nášho myslenia ako jednotlivcov, nastane zmena kolektívneho vedomia. Život, ktorý žijeme už poznáme. Na čo sú nám teda všetky doterajšie skúsenosti, keď stále žijeme rovnako? Vývoj potrebuje svoj čas a preto sa učíme v škole života, aby sme v určitom momente zúročili toto poznanie na vedomú tvorbu svojej reality. Všetci máme rôzne poznanie a rôzne možnosti, tak ich spoločne využime v prospech celku. Prišli sme na tento svet milovať a byť milovaní, tak sa obdarúvajme láskou. Používajme svoju myseľ na všetko čo nás ľudí robí ľuďmi. Myšlienkami a konaním myslíme a konajme pre blaho všetkých, rozdávajme úsmev len tak, bez nejakého postranného úmyslu. Aktami milosti a zhovievavosti prejavujme ľudskosť voči tým, ktorí nemali toľko šťastia ako my. Slovami T. Q. Masaryka „Na jedno som vždy veril: Že nás pán Boh stvoril všetkých rovnakých. Jeden je biely, druhý čierny. Jeden je krásny, iný je zase poďobaný od vyrážok. Ale všetkým nám je zima, keď vonku mrzneme a všetci sa potíme, keď praží slnko. A všetci musíme dýchať, aby sme sa neudusili. Všetkých nás nakoniec odvezú. Inými slovami, všetci sme smrteľní. I nesmrteľní. Ale kvôli tomuto nesmieme jeden z druhého robiť otroka. Pre toto každý, či už bol jeho otec prezident alebo drotár, musí mať rovnakú príležitosť žiť plnohodnotný život. Nikto si nesmie myslieť, že je niečo viac, niečo lepšie ako ten druhý. Možno má toho viac v makovici, možno nosí lepšiu košeľu, má šikovnejšie ruky, možno má väčšie bicepsy. Ale toto všetko ho iba zaväzuje, iba zaväzuje, aby toho urobil o to viac. Viac pre tých s menšími bicepsami a horšou košeľou. Lenže tomuto môžu veriť a rozumieť iba tí z ľudí, ktorí majú radi ľudí. Mať ľudí rád a milovať je celé tajomstvo a jediný recept na šťastie a to platí pre všetkých. Pre mňa, pre teba, pre Stalina, Trumana, pre celý svet.“ 

Všetci sme ľudské bytosti a spoločne sa môžeme podieľať na tejto zmene vedomia. Žijeme vo výnimočnej dobe, v ktorej sa táto zmena odohráva a to, že sme tu práve my, práve teraz, má svoj dôvod. Boli sme vybraní vyššími svetmi. A preto urobme z našich životov jeden spoločný odkaz. Dokážme svojimi skutkami, že ľudstvo má tú silu zmeniť sa k lepšiemu. S naprogramovaním na lásku všetci môžeme byť lepšou verziou človeka a môžeme tak vytvárať lepší svet nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás...

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…