PREBUĎME SA! Nie sme fyzické bytosti. Sme energetické bytosti a máme obrovskú moc tvoriť svoju realitu. Máme moc vytvárať svoje zdravie a je to len a len naša zodpovednosť. Nikto iný tu moc nemá. Objavme ju! Nie je mimo nás, je v nás. Nebuďme už obeťou génov, ale staňme sa vedomými tvorcami svojho zdravia. Kľúčom ku zdraviu je myseľ a jej naprogramovanie.

Lekárska veda už dávno potvrdzuje, že všetky choroby sú psychosomatické. Príčina chorôb nie je v tele, ale v mysli. V jej deštruktívnych programoch obsahujúcich strach. Telo iba reaguje na myseľ a nasleduje ju. Telo nevie čo je skutočné a čo nie. Pre telo je skutočné všetko čo mu sprostredkuje myseľ. To čo považujeme za chorobu sú iba symptómy na fyzickej úrovni. Choroba fyzického tela nás iba upozorňuje na určitú neviditeľnú energetickú disharmóniu vo vnútri duše, ktorej výsledkom je chemická nerovnováha v tele. Tou disharmóniou je, že sme naprogramovaní na strach, ktorý ovláda náš život. Stále sa niečoho bojíme. Bojíme sa toho čo je a aj toho čo by sa mohlo stať. Žijeme v strachu a v strese aj keď o tom nevieme. To ako žijeme považujeme za normálne, lebo sme si na to zvykli. Ale normálne to nie je… Prišli sme na tento svet sa učiť, tvoriť, naplniť svoje poslanie, jednoducho povedané žiť a nie báť sa žiť...to je akoby sme boli mŕtvi zaživa.

Ak teda chceme byť zdraví a žiť zdravý život, jediná cesta k tomu vedie cez uzdravenie mysle jej preprogramovaním. Keď to už vieme, odteraz musíme venovať prvoradú pozornosť našej mysli. Objaviť a pochopiť širšie súvislosti bytia a existencie, ktoré nám pomôžu na vedomej úrovni preprogramovať našu podvedomú časť mysle, kde sú uložené všetky naše programy. Až potom budeme schopní zmeniť programy strachu na programy, ktoré sú pre náš život prospešné a začať si tak vedome tvoriť svoju realitu zdravia a šťastného života. A na tejto ceste zmeny potrebujeme urobiť ďalší krok. Spoznať sám seba.

Zorba Budha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…