Našu realitu ZDRAVIA vytvára naše osobné naprogramovanie, ktoré okrem pozitívnych obsahuje väčšinu deštruktívnych programov rezonujúcich strachom. Tie máme všetci aj keď o nich nevieme. Tieto programy uvádzajú telo do stresu aj keď žiadna skutočná hrozba neexistuje a tým pôsobia deštruktívne na naše zdravie a život. Jediná cesta k uzdraveniu nášho života a udržateľnosti zdravia je preprogramovať programy strachu a nahradiť ich programami podporujúcimi zdravie a život.

Každý z nás sám za seba môže byť vedomý tvorca svojho zdravia a nie len podvedomá obeť svojich génov a naprogramovania. Čo ale vedomá tvorba zdravia znamená?

Mnohí z nás venujeme pozornosť telu formou zdravej stravy a pohybových aktivít, ale na to najdôležitejšie pre naše zdravie zabúdame. Na našu myseľ a jej úlohu v tvorbe zdravia. Samozrejme aj samotná starostlivosť o telo je dôležitá, pretože svedčí o vedomom nastavení mysle starať sa o zdravie.

Väčšina z nás za svoju realitu považuje a venuje svoju pozornosť hlavne vonkajším okolnostiam s nádejou, že keď sa zmenia tie, tak budeme bohatí, zdraví a šťastní. To sa však nikdy nestane. Základným zákonom našej reality je, že „vnútorné vytvára vonkajšie“ a nikdy to nie je naopak. Vedomým tvorcom zdravia sa stávame vtedy, keď sa vedome rozhodneme venovať vnútornému priestoru, ktorý je kľúčom ku zdraviu a vytúženým vonkajším okolnostiam života. Súčasťou vnútorného priestoru je naša myseľ a jej naprogramovanie. Vnútorná práca s mysľou je spoznávaním seba samého, svojich programov, presvedčení, pocitov, emócií, túžob a tiež príčin ich vzniku... Jej výsledkom bude zmena smerom k vyššej osobnej vibrácii, úrovni vedomia a tomu zodpovedajúca zmena v perspektíve vnímania seba, druhých, života... Jednoducho povedané, dôjde k pozitívnej premene osobnosti ako keby sa z nás stal iný človek. Tomu bude zodpovedať aj naše zdravie a životná realita.

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…