Inteligencia tela je nekonečná. Telo má samohojivé a samoliečivé vlastnosti, ktorých

schopnosť liečiť môže byť znížená iba energetickou disharmóniou a chemickou

nerovnováhou spôsobenou fyziologickým, podvedomým stresom. Preto jedinou cestou

k správnemu, zdravému fungovaniu tela je odstrániť z tela stres preprogramovaním spúšťačov

stresovej odozvy vnútornou disciplinovanou prácou pri spoznávaní samého seba. Zdravie je

ale veľmi komplexná téma a CESTA K TRVALÉMU STAVU ZDRAVIA JE CESTA

DISCIPLÍNY. Očakávať výsledky a nič pre to neurobiť jednoducho nefunguje. Potrebujeme

správne informácie a následne musíme nastaviť svoju myseľ na výsledok, ktorý chceme

dosiahnuť - byť zdravý. Potom je to už individuálna cesta každého z nás, na ktorej trpezlivo

kráčame krok za krokom...

Zdravie je pre nás všetkých to najdôležitejšie, ale väčšinou si to uvedomíme, až keď oň

prídeme. Našim poslaním je UKÁZAŤ VÁM ŠIRŠIE SÚVISLOSTI ZDRAVIA, aby sme sa

oň starali aj vtedy, keď sme zdraví a ak ochorieme, aby sme vedeli liečiť nielen symptómy, ale

hlavne príčinu choroby, ktorou je vždy deštruktívny energetický model - program uložený

v podvedomí našej mysle. Pretože jediný kto je za to zodpovedný a kto zdravie alebo chorobu

vytvára sme my sami.

Prostredníctvom produktov zdravej výživy TIGERNUT, ktorých hlavnou surovinou je

SUPERPOTRAVINA TIGRÍ ORECH a základnou myšlienkou je zasievať do ľudských myslí

lásku, prinášame ľudstvu novú koncepciu zdravia, kde všetko so všetkým súvisí a kde

ZDRAVIE je VÝSLEDKOM ENERGETICKEJ HARMÓNIE DUŠE, MYSLE a TELA.

Myseľ je nástrojom duše na rast jej vedomia a telo je hmotou schránkou, prostredníctvom

ktorej sa duša vo fyzickom svete prejavuje, tvorí a učí sa. Telo reaguje na myseľ a nasleduje

ju. Preto prvým krokom na ceste ku zdraviu je mať zdravé, pozitívne naprogramovanie mysle,

na základe ktorého telo nespúšťa stresovú odozvu v situáciách, v ktorých nejde o život. Ak

telo nie je v stresovom režime, imunitný systém funguje správne, bunky sú v rastovom režime

a naše telo je zdravé. VÝSLEDKOM ZDRAVEJ MYSLE však nielen ZDRAVÉ TELO, ale aj

ZDRAVÉ VZŤAHY. Vzťah k sebe, druhým a k životu. Inak povedané ak uzdravíme myseľ,

bude zdravá duša aj telo a my môžeme prežiť tento život v zdraví, láske, radosti, pokoji,

hojnosti a prosperite.

Odstránenie stresu z tela teda znamená, že sme prešli cestu preprogramovania

z deštruktívnych programov rezonujúcich strachom na programy vibrujúce láskou a nie

nadarmo sa hovorí, že láska lieči. KEĎ PREJDEME túto CESTU KU ZDRAVIU, na jej konci

NÁS ČAKÁ ZDRAVÝ ŽIVOT. Začíname žiť bez strachu, pretože kde je láska tam nie je

strach a na to sme sem prišli. Milovať a byť milovaný. Slobodne a bez strachu sa prejavovať,

tvoriť a naplniť svoje poslanie, čo je možné len ak budeme zdraví. A ako budeme vedieť, že

sme sa preprogramovali zo strachu na lásku? Jednoducho. Keď šťastie druhého bude aj našim

šťastím...